•   텔레비전 온라인 -텔레비전 채널 -슬로바키아 -CETV 

TV 채널: CETV
CETV 온라인 - 실시간방송보기

공식 사이트에서 방송
이 채널의 방송은 허용되고 채널의 공식 웹 사이트에서 수행, 플레이어를 클릭
CETV
국가:  슬로바키아
범주: 일반
3 - 5
8
CETV - 설명, 리뷰, 평가

TV CENTRAL Televízia Central je slobodné a nezávislé médium so slobodne a nezávisle vytváraným obsahom. Pre utváranie tohto obsahu sú určujúce len platné zákony a Ústava Slovenskej Republi

CETV 온라인 - 실시간방송보기

TV Oravia  슬로바키아 / 지역 텔레비전
Sme súkromná nezávislá regionálna televízia s pôsobnosťou na území regiónu Orava.

  • 60
3.2 - 5
8 표
TV Bratislava  슬로바키아 / 지역 텔레비전
TV Bratislava je regionálna televízia v Bratislave. Vysielať začala 15. februára 2007. Stanica je projektom televíznej produkčnej spoločnosti Viva

  • 40
2.4 - 5
7 표
TV8  슬로바키아 / 엔터테인먼트
TV 8 je plne interaktívna televízia. Každý z vysielacích blokov je založený na volaniach a SMS správach od divákov televízie, ktorí týmto spôsobom

  • 60
3 - 5
3 표
Respublica SK  슬로바키아 / 지역 텔레비전
Local tv channel

  • 80
3.5 - 5
11 표
STV 1 Jednotka  슬로바키아 / 일반
Slovenská televízia (STV) je organizačná zložka Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania.

  • 80
3.5 - 5
12 표
TA3  슬로바키아 / 뉴스
TA3 je prvá spravodajská televízia na Slovensku, ktorú na mediálny trh uviedla spoločnosť C.E.N., s.r.o. v septembri 2001. Počas svojho pôsobenia si

  • 80
4 - 5
6 표국가